System BBS600

K2N03

300mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Nejmenší základní prvek systému. Nenahraditelný při vyrovnávání horizontálních hran zdí.

K2N06

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,30 m2 - (o) 0,18 m3 - (m) 0,42 t
Druhý z nejmenších prvků systému. Základní velikost k přemísťování spojů v dalších vrstvách ukládaných bloků.

K2N06S

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Speciální závěrečný prvek, ukončující poslední rovinu sklonu stěny. Nejčastěji používaný k pokládání v poslední vrstvě prvků závěrečného ukončení zdi - K2N12G.

K2N09S

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,32 m2 - (o) 0,19 m3 - (m) 0,44 t
Základní závěrečný prvek rovin, ukončených zkosením. Používaný s prvkem K2N06S.

K2N09

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,45 m2 - (o) 0,27 m3 - (m) 0,63 t
Standardní prvek, jenž vytváří strukturu ukládaných zdí. Často používaný v místech umístění pilastrů. Dovoluje zachovat strukturu přemístěných spojů.

K2N12

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Standardní prvek, jenž vytvoří strukturu kladených zdí.

K2N12G

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Prvek s obdobným použitím jak bloky se zkosením. Vytváří elegantní ukončení horní roviny budovy, přizpůsobený K2N06S. Dovoluje hladké provedení závěrečné úpravy zdi.

K2N15

1500mm x 600mm x 500mm

(f) m2 - (o) m3 - (m) t
Standardní prvek, jenž vytváří strukturu ukládaných zdí.

K2N18

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Nejdelší prvek systému. Efektivně vyplňující delší úseky budovaných konstrukcí.

K2N18L

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Zvláštní prvek pro změnu úhlu pokládání konstrukce, např. stěn nebo zdí. Jednotlivý zářez na konci dovoluje zazubit dvě řady prvků pod libovolným úhlem.

K3N12

1200mm x 900mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,25 t
Prvek k pokládání např. širšího, stabilnějšího základu zdi, tzv. patky. Používaný spolu s prvkem K2N12R.

K3N12R

1200mm x (900mm>600mm) x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,44 m3 - (m) 1,01 t
Prvek používaný ke změně síly pokládaných konstrukcí tzv. redukce. Používaný k pokládání na prvku K3NA2 nebo přímo jako základ např. zdí.